OUTSOURCING IT - Prenájom programátorov (PHP, JAVA, C#, HTML, CSS, Javascript)

IT Outsourcing znamená uskutočňovanie určitých činností pomocou externých zdrojov. Ide teda o subdodávateľskú činnosť pre inú spoločnosť. Outsourcing IT v dnešnej dobe predstavuje celosvetový trend. Požadovaná kvalita práce, potrebná redukcia nákladov a nutnosť orientácie na hlavný predmet podnikania si to vyžiadala. IT Outsourcing je moderný spôsob a zároveň aj trend v oblasti správy informačných technológií. Je to efektívny nástroj na využívanie prostriedkov a financií na informačné technológie.

Pre našu spoločnosť tvorí outsourcing informačných technológií hlavnú časť podnikateľskej činnosti. Našimi zákazníkmi sú najmä spoločnosti, ktoré si uvedomujú, že IT sú iba prostriedkom pre dosahovanie svojich hlavných cieľov, nie ich hlavnou obživou.

 

PREČO OUTSOURCING IT?

Najčastejšou odpoveďou na túto otázku je, že by sa mal každý zamerať na hlavný predmet podnikania a vedľajšie činnosti prenechať odborníkom. Nie všetko je pre spoločnosť hlavným predmetom podnikania, nie všetko je vhodné na outsourcing. Vedľajšie činnosti slúžia k tomu, aby podporovali hlavné činnosti organizácie a zaistili jej konkurenčnú výhodu. Vložením tohto procesu do rúk poskytovateľa outsourcingu dochádza k zaisteniu trvalého rozvoja a zamerania spoločnosti na hlavný cieľ. Dodávatelia disponujú kvalifikovanými odborníkmi pre rôzne oblasti. Odpadajú tak problémy s nedostatočnými odbornými znalosťami alebo neprítomnosťou pracovníka, napr. z dôvodu choroby alebo dovolenky. Taktiež odpadajú ostatné náklady. Základným faktorom prečo by sa mal klient rozhodnúť pre outsourcing je skutočnosť, že klient má k dispozícii profesionálny servis s kvalitami, ktoré by z vlastných zdrojov získaval s neporovnateľne vyššími finančnými nákladmi.

 

IT OUTSOURCING A ÚSPORA NÁKLADOV?

Typickým príkladom outsourcingu sú služby v oblasti IT, ktoré jasne smerujú k úsporám prevádzkových nákladov a nákladov na riadenie a údržbu IT. Veľa organizácií, bohužiaľ, stále považuje IT outsourcing za menej výhodný ako správu vlastnými silami. Za týmto omylom zväčša stojí zlá kalkulácia skutočných nákladov. Na prvý pohľad sa zdá, že outsourcing IT služieb šetrí len mzdové náklady. Zabúda sa tak na: náklady na réžiu (zamestnanecké bonusy, strava, priestory, energie, telefón), testovanie, výber nových technológií, konzultačné služby, poistenie, školenie a odborný rast, prestoje zamestnancov, náhradné zariadenie alebo dopravu. Tieto náklady zaisťujúce rozvoj a správu informačného systému preberá „outsourcingová” IT firma.

 

Zabezpečíme vám outsourcing týchto technológií:

Java

C# - Microsoft .NET

MariaDB

MsSQL - Microsoft SQL server

MySQL

Oracle

PHP

Vuejs

Vývoj android aplikácií

Vývoj iOS vývojár

Angular

React

 

 

 

VÝHODY IT OUTSOURCINGU

 1. Z hľadiska financií znamená outsourcing IT prínos vďaka zníženiu nákladov na manažment, koordináciu a odstránenie skrytých nákladov, znižovanie celkových výdajov na IT. Je potrebné si taktiež uvedomiť, že nie všetko je len o cene a preto treba pozerať aj na kvalitu služieb.
 2.  Zákazníci dostávajú výrazne kvalitnejšie služby. K dispozícii majú odborníkov, ktorých by inak spoločnosť musela nielen platiť, ale taktiež investovať do ich ďalšieho rozvoja. Pracovníci firmy poskytujúcej outsourcing IT sa u zákazníkov stretávajú s desiatkami problémov, pričom dochádza k vzájomnej výmene skúseností. Súčasné informačné systémy sú natoľko rozsiahle a zložité, že nie je možné zvládnuť ich rozvoj a údržbu jedným správcom siete.
 3. Celoročná dostupnosť (bez dovoleniek a práceneschopnosti).
 4. Zákazník nemusí mať vlastných pracovníkov pre všetky služby. Môže teda aktivovať svoje personálne zdroje pre svoju hlavnú činnosť.
 5. Poskytovateľ služieb je schopný flexibilnejšie reagovať na nové požiadavky svojich zákazníkov na základe skúsenosti a know-how. Zákazník nenesie riziko sám, zdieľa ho s poskytovateľom. Nakoľko poskytuje it outsourcing i ďalším zákazníkom, má obvykle väčšiu základňu zdrojov (napr. hardvér) a môže lepšie preklenúť a riešiť krízové situácie.
 6. Zákazník udržiava neustály krok s najnovšími technológiami.

 

 

NEVÝHODY A MOŽNÉ RIZIKÁ OUTSOURCINGU IT

IT Outsourcing môže pre klienta znamenať aj riziká. Tie je však možné do určitej miery eliminovať:

 1. Pravdepodobne najväčším rizikom je nejednoznačne a nepresne stanovený rozsah služieb. Môže to mať za následok nespokojnosť zákazníka, pretože nedostáva to, čo si predstavoval.
 2. Pomocná ruka sa nenachádza vo „vedľajšej” kancelárii.
 3. Strata odborných zdrojov. Ak dôjde k ukončeniu kontraktu, dochádza k strate odborných pracovníkov a ich know-how. Vybudovanie nového oddelenia potom môže trvať mesiace.
 4. Možný vznik závislosti na poskytovateľovi.
 5. Možnosť zneužitia je rizikom len na prvý pohľad, ale v prípade seriózneho poskytovateľa je toto riziko oveľa menšie. Toto riziko je taktiež pri klasickom zamestnancovi.
© 2023 Easytrade.sk - cms systém na správu obsahu
Prílohy k jedlu
{{ side.name }}
Tieto produkty sú už vypredané
{{ product.name }}
max: {{ product.limits }} v košíku {{ product.count }}